vitaminy vely

Vědci našli „lék“ k udržení mentálního zdraví, i stres: Vyzkoušíte ho také?

Prodlužování průměrné délky života ve vyspělých zemích s sebou přináší také nové výzvy v medicíně. Tím, že se stále více lidí dožívá vyššího věku, se zvyšuje i poptávka v hledání možností, jak si i v takovém věku udržet mentální zdraví. Pro starší lidi jsou totiž duševní poruchy důležitou příčinu nemocnosti a předčasné úmrtnosti (1). Zvyšují se tedy požadavky na výzkum toho, jak je možné posílit a zachovat si kognitivní, tedy poznávací funkce mozku (2). Avšak snaha o zachování kognitivních funkcí není tématem pouze pro starší lidi.

Vliv stresových situací na lidské zdraví

Dnes už víme, že i opakované vystavování se stresovým situacím dokáže narušit paměť, pozornost či kognitivní flexibilitu. V práci se to může promítnout do snížené schopnosti soustředit se, kontrolovat své impulsy, pamatovat si či plánovat (3). Kognitivní funkce jsou jen jedním z aspektů zdraví mozku a zahrnují funkce jako paměť, pozornost, myšlení, plánování, schopnost řešit problémy, používat řeč a další. Dalšími aspekty zdraví mozku jsou motorické, emocionální a hmatové funkce (4). Všechny tyto funkce jsou značně ovlivněny změnami souvisejícími s věkem, ale kromě věku je může narušit i množství jiných faktorů, například  onemocnění (např. mrtvice), deprese, užívání návykových látek či různé nemoci (např. Alzheimerova choroba).

Zatímco některé faktory nelze jen tak změnit, zejména ty genetické a zčásti i environmentální, velkou skupinu faktorů souvisejících s životním stylem ovlivnit určitě umíme. Mezi takové rizikové faktory životního stylu patří samozřejmě již zmiňované užívání návykových látek jako kouření či pití alkoholu, ale také nedostatek fyzické aktivity, nevhodná strava, problémy se spánkem či přetrvávající stres (4).

Je normální s přibývajícím věkem být o něco zapomnětlivější a opravdu není potřeba na sebe a na své tělo klást nereálné požadavky a vzpírat se naprosto všem změnám souvisejícím se stárnutím. Proč bychom se ale nepřičinili o předcházení poklesu kognitivních funkcí, když je to možné? Pokles kognitivních funkcí se totiž neprojeví jen občasným zapomínáním, ale časem může výrazně ovlivnit schopnosti provádět i takové každodenní úkoly jako je řízení, placení účtů, užívání léků či vaření.

Výživa a její vliv na mozkové funkce

Věnovat pozornost stravě je tedy jednou z možností, jak ovlivnit zdraví svého mozku. Strava by měla zajistit příjem živin, vitamínů a minerálů potřebných pro produkci enzymů, hormonů a jiných látek pro růst a vývoj mozku, obnovu myelinu či funkci nervových membrán. Měla by obsahovat také prekurzory neurotransmiterů, které se následně v těle za přítomnosti kofaktorů přeměňují na neurotransmitery, které se mozek používá ke zprostředkování nervové signalizace (glutamát, aspartát, acetylcholin, dopamin, serotonin, noradrenalin, GABA). Pokud totiž strava neposkytuje tělu dostatek prekurzorů, mozek nemusí být schopen produkovat neurotransmitery, a to se projeví na jeho fungování (5).

vitaminy vely


GABA je hlavním inhibičním neurotransmiterem v mozku, inhibuje některé mozkové signály a snižuje aktivitu nervového systému. Navázáním se na svůj receptor v mozku produkuje uklidňující účinek, který pomáhá při pocitech úzkosti, strachu a při stresu. No úlohy GABA v mozku jsou i mnohem komplexnější. GABAergický systém hraje klíčovou roli při synchronizaci populací nervových buněk a ovlivňuje také kognitivní funkce mozku (7, 8). Navíc její hladina v mozku bývá snížena při některých onemocněních jako je epilepsie, Parkinsonova choroba, ADHD, úzkost či deprese (2, 9). Proto ji mnozí pacienti, které postihuje některé ze zmíněných onemocnění, užívají ve snaze zmírnit doprovodné problémy související s poklesem GABA v mozku. Je však zajímavé, že její hladina je snížena i při akutním a chronickém stresu, poruchách spánku či nespavosti (6). Právě proto se stala objektem zájmu i pro zdravé lidi, kteří chtějí kognitivní funkce svého mozku ochránit při stresu či nespavosti a kteří si je chtějí co nejdéle zachovat i do budoucna.

Kyselina gama-aminomáslová (GABA) jako doplněk stravy

Ještě donedávna se zpochybňovala účinnost užívání GABA ve formě doplňků stravy, jelikož se myslelo, že GABA nedokáže přejít hemoencefalitickou bariérou do mozku. Tato bariéra chrání mozek před tím, aby do něj snadno přešly jakékoli látky kolující v krvi – propouští jen takové, které mají určité chemické vlastnosti nebo mají své specifické přenašeče. Na základě starších studií se o GABA věřilo, že pokud se i vstřebá ze střev do krve či se podá přímo do žíly, tak se do mozku se díky tomuto ochrannému systému nakonec stejně nedostane. Novější studie však prokazují, že jí zjevně prochází, nakolik dosahuje svých účinků i po perorálním podání, ale stále se ještě přesně neví, v jaké míře a jakým mechanismem (6). Později se dále zjistilo, že GABA může působit na mozek i nepřímo, a to ovlivněním enterického nervového systému (ENS). Autoři tak objasňují, že pokud by se GABA do mozku nakonec přes hemoencefalitickou bariéru opravdu neuměla dostat, svých účinků může dosahovat i nepřímo, což tedy hájí účinnost jejího užívání (10).

I když je studium účinků GABA na mozek složitější, zejména v souvislosti s tím, že není snadné zjistit její skutečné koncentrace v mozku, dnes již existují mnohé studie, které prokazují mnohé z účinků, pro které se GABA používá. Některé potvrzují její účinek na rychlejší usínání a dosažení hlubšího spánku (11), jiné prozkoumaly její účinek na stres a únavu (12, 13, 14). Navíc některé kromě jejích již známých relaxačních účinků prokázala také schopnost posílit imunitu (15), která je značně ovlivněna právě stresem. Některé zdroje hovoří také o tom, že GABA má schopnosti pomáhat při náročném fyzickém cvičení a budovat svalovou sílu a vytrvalost (2). Limitací mnoha z těchto studií však bývá relativně malý vzorek pacientů.

Ovšem mnohem novějšími poznatky jsou výsledky dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií (16, 17) z roku 2020, které přinesly informace o tom, že GABA dokáže po perorálním podání efektivně ovlivnit i kognitivní funkce mozku. Na studie byla použita GABA pod názvem PharmaGABA, která se získává pomocí Lactobacillus hilgardii – prospěšných bakterií mléčného kvašení používaných při přípravě kimchi. Výsledky ukazují, že během 12týdenního období denního podávání GABA měli účastníci výrazně lepší výsledky v testech mentální ostrosti, jakož i v průzkumu indexů hodnotících kvalitu života, než účastníci, kterým bylo podáváno placebo. Hodnocení se uskutečnilo ve 4., 8. a 12. týdnu podávání. Výsledky jasně ukazují zlepšení v mnoha kognitivních oblastech a citelné zvýšení kvality života. Studie navíc bezpodmínečně potvrzují bezpečnost denního doplňkového příjmu GABA pro zdravé dospělé (16,17).

vitaminy vely

„Lék“ na pokles kognitivních funkcí a stres

Zejména v dnešním světě, kde se mnohem více lidí dožívá věku, kdy je třeba řešit pokles jejich kognitivních funkcí, ale zároveň i kde stres, vyčerpanost či poruchy spánku jsou bohužel již téměř běžnou součástí životů mnoha z nás, se tak GABA ukazuje jako mimořádně vhodný doplněk stravy. Tyto studie se totiž přidaly k poznatkům získaným během desetiletí a společně tak naznačují opravdu komplexní výhody každodenního podávání GABA jako doplňku výživy – od úlevy při stresu, úzkosti, přes zlepšení kognitivních vlastností mozku až po řešení nespavosti. A to vše tím, že se tělu dodá látka, která je mu vlastní. Objevte neesenciální aminokyseliny GABA ve šťavnatých výživových doplňcích pro vnitřní klid a vyváženost.

Nesmíme však zapomínat na to, že o zdraví mozku je třeba pečovat i celkovou úpravou životosprávy a životního stylu. Duševní zdraví je silně spjato s fyzickým zdravím, a proto je třeba pečovat o ně se stejnou důležitostí. Vždyť to znáte – ve zdravém těle, zdravý duch. Více o duševním zdraví a péči o něj se dočtete ZDE.

Zdroje:

 1. Sathyanarayana Rao TS, Shaji KS. Demographic aging: Implications fro mental health. Indian J Psychiatry. 2007;49(2): 78–80. doi: 10.4103/0019-5545.33251
 2. https://www.naturalproductsinsider.com/ingredients/protecting-most-precious-asset-gaba-proved-fortify-cognitive-health-human-trials
 3. Girotti M, et al.  Prefrontal cortex executive processes affected by stress in health and disease. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2018;85:161-179.
 4. https://www.nia.nih.gov/health/cognitive-health-and-older-adults
 5. https://www.rainbowrehab.com/food-for-thoughts-nutritions-role-in-proper-brain-development-and-cognitive-function/
 6. Hepsomali P, et al. Effects of Oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Administration on Stress and Sleep in Humans: A Systematic review. Front Neurosci. 2020 https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00923
 7. Wilcke TS, et al. GABA-from Inhibiton to Cognition: Emerging Concepts. The Neuroscientist. 2017;24(5):501-515. DOI 10.1177/1073858417734530.
 8. Mohler H. Role of GABAA receptors in cognition. Biochem Soc Trans. 2009;37(6):1328-33.
 9. Möhler H. The GABA system in anxiety and depression and its therapeutic potentialNeuropharmacology. 2012;62(1):42-53.
 10. Boonstra E, et al. Neurotransmitters as food supplements: the effects of GABA on brain and behavior. Front. Psychol., 2015
 11. Byun J, et al. Safety and efficacy of gamma-aminobutyric acid from fermented rice germ in patients with insomnia symptoms: A randomized double-blind trial. J Clin Neurol 2018;14(3):291-295.
 12. Kanehira T, et al. Relieving occupational fatigue by consumption of a beverage containing gamma-amino butyric acid. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 2011;57(1):9-15.
 13. Nakamura H, et al. Psychological stress-reducing effect of chocolate enriched with gamma-aminobutyric acid (GABA) in humans: Assessment of tress using heart rate variability and salivary chromogranin A. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2009;60(5):106-113.
 14. Yoto A, et al. Oral intake of gamma-aminobutyric acid affects mood and activities of central nervous system during stressed condition induced by mental tasks. Amino Acids. 2012;43:1331-1337.
 15. Abdou AM, et al. Relaxation and immunity enhancement effects of gamma-aminobutyric acid (GABA) administration in humans. Biofactors. 2006;26(3):201-8.
 16. Yamatsu A, et al. Intake of 200 mg/day of γ-Aminobutyric acid (GABA) improves a wide range of cognitive functions.  Jpn Pharmacol Ther. 2020;48(3):461-74.
 17. Yamatsu A,  et al.   Improvement of memory and spatial cognitive function by continuous ingestion of 100 mg/day of γ-Aminobutyric acid (GABA). Jpn Pharmacol Ther. 2020;48(3):475-86.

 kviz vely.cz